Usluge

Hits: 4015

U vjeri da naš otok u mnogim stvarima može biti ispred ostalih, želja nam je stvoriti čistu i energetski neovisnu sredinu koja će ljude zadržati na otoku i omogućiti im lijep i ugodan život a naš otok promovirati kao veoma poželjnu turističku destinaciju.

Svima je jasno da su otoci kao zatvorene cjeline posebno izloženi visokim životnim troškovima što uključuje i postupanja s komunalnim otpadom. U planu je prijevoz otpada na zbrinjavanje u RCČO koji će se nalaziti na kopnu, što zbog visokih  troškova transporta može biti velika prepreka daljnjeg razvoja otoka.

Problem zbrinjavanja otpada na našem otoku  nama predstavlja izazov u pronalasku rješenja koristeći postojeće tehnologije koje su u skladu sa zakonskim okvirom kojeg predviđa novi Plan gospodarenja otpadom RH.

Naime tvrtka Michieli-Tomić d.o.o. se problematikom skupljanja, sortiranja i odlaganja otpada bavi već preko 20 godina i uvidjela je da postoje tehnološka rješenja koja bi se mogla prilagoditi potrebama ovakvih sredina na način da se komunalni otpad iskoristi kao resurs razvoja. Uspostavom održivosti/samodostatnosti u rješavanju problema osigurala bi se dodatna radna mjesta, postigli ekonomski učinci prodajom sirovina i dobila potrebna energija za proširenje djelatnosti tijekom cijele godine.

 

Tvrtka michieli-Tomić d.o.o. upravlja odlagalištem Košer na kojem se nalazi legalno izgrađena sortirnica i građevina za gospodarenje otpadom u kojoj bi otvorili centar za ponovnu oporabu otpada. Isto tako na području brda „Košer“ planira se graditi Pretovarna stanica za potrebe Regionalni centar čistog okoliša u Lećevici koja je već ucrtana u prostorni plan općine i županije. Po istom planu uz pretovarnu stanicu predviđen je prostor od dva hektara za gospodarenjem otpadom.

Pozicije kontejnera

- Općina Milna
- Općina Nerežišća
- Općina Postira
- Općina Seget
- Općina Selca
- Općina Stankovci
- Općina Sutivan

Kontakt podaci

Michieli-Tomić d.o.o.
Gornji Humac 37
21414 Gornji Humac
OIB: 38856841151

tel: 00385 21 647 242
tel: 00385 21 718 004
fax: 00385 21 718 003
E-mail: michieli-tomic@hi.t-com.hr