O nama

Hits: 5362


Tvrtka Michieli-Tomić d.o.o. na temelju koncesije gospodari otpadom u sedam općina otoka Brača bez Grada Supetra. Sustav gospodarenja otpadom postavljen je na suvremen način sa sustavom posuda za primarnu selekciju otpada na mjestu nastanka, sustavom prikupljanja pomoću sakupljanja vrećica od stanovništva određenog dana u mjesecu, sustavom primarne selekcije kod gospodarstva sa naglaskom na hotelske kuće te sortiranjem cjelokupno prikupljenog otpada na ulazu na deponij komunalnog otpada "Košer".

Tvrtka Michieli-Tomić započinje s radom krajem devedesetih godina dobivanjem prve koncesije za gospodarenje otpadom u Općini Pučišća te slijedom daljnjih događanja u općinama Selca, Bol, Nerežišća, Milna, Sutivan, Postira i Pučišća. Na području spomenutih sedam općina živi oko 10.000 stalno naseljenih stanovnika koji s turističkim noćenjima proizvode oko 14.000 tona otpada na godinu.

Slijedom razvoja, tvrtka preuzima i koncesije za gospodarenje otpadom na području Općina Seget, Okrug, Pirovac i Stankovci za koje koristi resurse deponija komunalnog otpada Plano Trogir, Bikarac, Šibenik i Karepovac Split.

Tvrtka Michieli-Tomić raspolaže kapacitetima reciklažnog dvorišta u gospodarskoj zoni Dicmo gdje je sabirni centar za otpadno željezo, gume, otpadna vozila i obojene metale.

Pozicije kontejnera

- Općina Milna
- Općina Nerežišća
- Općina Postira
- Općina Seget
- Općina Selca
- Općina Stankovci
- Općina Sutivan

Kontakt podaci

Michieli-Tomić d.o.o.
Gornji Humac 37
21414 Gornji Humac
OIB: 38856841151

tel: 00385 21 647 242
tel: 00385 21 718 004
fax: 00385 21 718 003
E-mail: michieli-tomic@hi.t-com.hr